Bnv – posjeta učenicima prvog razreda OŠ “Mur”

Čas posvećen bošnjačkim pjesnicima Ćamilu Sijariću i Avdu Međedoviću. U saradnji sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem, škola je organizirala predavanje o životu i djelu ovih pjesnika. Predstavnici BNV-a su profesor OŠ “Rifat Burdžević Tršo”, Ertan Muhović i učenik SŠ “Gimnazija”, Samed Suljić (Osnovnu školu je završio u OŠ “Mur”). Samed je predstavljao ove poznate pjesnike u bošnjačkoj narodnoj nošnji, govoreći o njima učenicima prvog razreda OŠ “Mur”.

Add a Comment

Your email address will not be published.