Kviz “Upoznaj Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”

U okviru plana i programa Vjerske nastave, za učenike četvrtog razreda organiziran je kviz “Upoznaj Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”. Finalni krug kviza realiziran je 29. maja u prostorijama OŠ

Bnv – posjeta učenicima prvog razreda OŠ “Mur”

Čas posvećen bošnjačkim pjesnicima Ćamilu Sijariću i Avdu Međedoviću. U saradnji sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem, škola je organizirala predavanje o životu i djelu ovih pjesnika. Predstavnici BNV-a su profesor OŠ